Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 9)

Ὁ ἐπ. Ἰωάννης κοιμήθηκε εἰρηνικά τήν Ε’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 6η Ἀπριλίου 1964 καί ἐνταφιάστηκε στό Κοιμητήριο τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας, ὅπου τό Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγ. Μοδέστου. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέστηκε στήν Ἱ. Μ. Παναγίας προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀγαθαγγέλου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων Πατρῶν Ἀνδρέου, Κορινθίας Καλλίστου, Τρίκκης Βησσαρίωνος (αὐταδέλφου του) καί Ἀττικῆς Μελετίου καί 21 Ἱερέων καί Διακόνων. Τόν ἐπιτάφιο λόγο ἐξεφώνησε ὁ Πρωτοσύγκελλος Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.

Στή φωτογραφία ὁ σεπτός νεκρός ἐπί θρόνου καί πίσω καθήμενοι οἱ Ἀρχιερεῖς Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ καί Πατρῶν Ἀνδρέας.

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 8)

1964, Ἀφορισμός τοῦ Χιλιασμοῦ (Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Κ. Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν. Ἀπό τά ἀριστερά διακρίνονται ὁ Ἱερομόναχος Ταράσιος Καραγκούνης καί οἱ Ἀρχιερεῖς Τρίκκης Βησσαρίων, Κορινθίας Κάλλιστος, Πατρῶν Ἀνδρέας, Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ (ἀναγινώσκων τόν ἀφορισμό), Θηβῶν Ἰωάννης, Ἀττικῆς Μελέτιος καί Μεσσηνίας Γρηγόριος. Ἀριστερά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 7)

1963, Ἅγια Θεοφάνεια στό Φαληρικό Δέλτα. Ἀπό τά ἀριστερά διακρίνονται ὁ Ἱεροδιάκονος Ταράσιος Καραγκούνης καί οἱ Ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Θηβῶν Ἰωάννης καί Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ. Στό κέντρο ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.


Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 6)

1955, Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας. Πρό τῆς πύλης τοῦ παρθενῶνος τῆς Μονῆς διακρίνονται (ἀπό τά ἀριστερά) ὁ Ἱερομόναχος Γρηγόριος Ρούσσης, μή ἀναγνωρίσημος κληρικός καί ὁ Ἱερομόναχος Κάλλιστος, ὁ Ἱεροδιάκονος Ταράσιος Καραγκούνης, οἱ Ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Πατρῶν Ἀνδρέας, Τρίκκης Βησσαρίων, Θηβῶν Ἰωάννης καί Βρεσθένης Ματθαῖος Β' καί ὁ Ἱεροδιάκονος Γαλακτίων Γκαμίλης.

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 5)

1963, Πανήγυρις Ζωοδ. Πηγῆς, Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας. Ἀπό τά ἀριστερά διακρίνονται ὁ Ἱεροδιάκονος Γαλακτίων Γκαμίλης, οἱ Ἱερομόναχοι Γοργόνιος Ζαρογιάννης, Κάλλιστος Κατσούλης, Πέτρος Παπαϊωάννου, Ἰωνᾶς Μιχαηλίδης, Θωμᾶς Γκαραγκούνης, Παῦλος Καραγκούνης, Ταράσιος Καραγκούνης καί Χρυσόστομος, ὁ Πρωθιρεύς Εὐγένιος Τόμπρος καί οἱ Ἀρχιερεῖς Πατρῶν Ἀνδρέας καί Θηβῶν Ἰωάννης.

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 4)

1959, Πανήγυρις Ζωοδ. Πηγῆς, Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας. Διακρίνονται οἱ Ἀρχιερεῖς Πατρῶν Ἀνδρέας καί Θηβῶν Ἰωάννης. Ἔμπροσθεν ὁ Ἱερομόναχος Ταράσιος Καραγκούνης.

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 3)

1957, Πανήγυρις Κοιμ. Θεοτόκου, Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Ἀρχιερεῖς Πειραιῶς Ἄνθιμος, Ἀττικῆς Μελέτιος, Θεσσαλονίκης Δημήτριος (προεξάρχων), Σαλαμῖνος Θεόκλητος, Θηβῶν Ἰωάννης καί Πατρῶν Ἀνδρέας.

Ὁ ἐπ. Ἰωάννης ποίμανε τήν ἐπαρχία του (ν. Βοιωτίας) μέ ἕδρα τόν ἱστορικό ναό τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Θηβῶν, ἱερουργῶν, κηρύττων, ἐξομολογῶν καί κατηχῶν διαρκῶς τό ποίμνιό του. Εἰρηνικώτατος καί εὐσεβέστατος, ὑπέμεινε τά πάντα χάριν τοῦ ποιμνίου του, ἀντιμετώπιζε μέ ὑπομονή τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς προσηλωμένος στήν προσευχή, τήν νηστεία καί τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἔργων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 2)

Ὁ μακαριστός ἐπ. Ἰωάννης στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ ἔτους 1958. Καθήμενοι διακρίνονται ἀπό τά ἀριστερά οἱ Ἀρχιερεῖς Πατρῶν Ἀνδρέας, Κορινθίας Κάλλιστος, Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ καί Βρεσθένης Ματθαῖος Β'. Ὄρθιοι διακρίνονται ἀπό τά ἀριστερά οἱ Ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Θηβῶν Ἰωάννης καί Μεσσηνίας Γνηγόριος, ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος καί οἱ Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς Μελέτιος καί Τρίκκης Βησσαρίων.

Ὁ ἔπειτα Ἐπίσκοπος Ἰωάννης διακρίθηκε στή μονή τῆς μετανοίας του γιά τήν ταπείνωσή του, τήν ὁλοπρόθυμο ὑπακοή, τήν πνευματικότητα καί τήν ἀσκητικότητα. Γιά τόν λόγο αὐτό τό ἔτος 1947 δέχθηκε τήν Ἱερωσύνη διά τῶν τιμίων χειρῶν τοῦ ἁγίου Γέροντός του Ἐπισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου Α’ (ἔπειτα Ἀρχιεπισκόπου, + 1950).
Τό ἔτος 1952, κατά τήν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Ἱερομ. Ἰωάννης μετά ἀπό 5ετῆ ἱερατική διακονία καί ἐφημερία σέ πολλές ἀνά τήν Ἑλλάδα ἐνορίες, ἐξελέγη Μητροπ. Θηβῶν καί Λεβαδείας καί χειροτονήθηκε τήν 3η Μαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπό τόν τότε Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπ. Θεσσαλονίκης Δημήτριο κ. ἄ. Ἀρχιερεῖς.

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 1)

Οἱ αὐτάδελφοι Ἐπίσκοποι Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἰωάννης καί Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίων, τό ἔτος 1953.
Ὁ ἐπ. Ἰωάννης, κατά κόσμον Χαράλαμπος Μπαλτσάκης, γεννήθηκε τό 1908 στή Φτέρη Σπερχειάδος, στήν εὐλαβέστατη οἰκογένεια τοῦ Εὐαγγέλου καί τῆς Σταυρούλας Μπαλτσάκη, οἱ ὁποῖοι ἀκούοντες τόν λόγο τοῦ Κυρίου, «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι», ἀσπάσθηκαν τόν μοναχικό βίο μαζί μέ πέντε ἀπό τά ἕξη παιδιά τους καί οἱ μέν ἄνδρες μόνασαν στήν Ἱ. Μ. Μεταμ. Σωτῆρος Κουβαρᾶ (ὁ πατέρας Εὐάγγελος ὡς μοναχός Εὐθύμιος καί οἱ γιοί του Βασίλειος ὡς μοναχός Ἰσαάκιος, Χαράλαμπος ὡς μοναχός Ἰωάννης – ἔπειτα Μητροπ. Θηβῶν καί Λεβαδείας, Ἰωάννης ὡς μοναχός Βησσαρίων – ἔπειτα Μητροπ. Τρίκκης καί Σταγῶν, Δημήτριος ὡς μοναχός Φίλιππος Ἁγιορείτης καί Ἀθανάσιος ὡς Ἀβράμιος - ἔπειτα Ἱερομόναχος) καί ἡ μητέρα Εὐαγγελία στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας ὡς μοναχή Σοφία.
Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 12)

Θεοφάνεια 1962, στό Φαληρικό Δέλτα. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρόνονται οἱ Ἀρχιερεῖς Θηβῶν Ἰωάννης, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ, Κορινθίας Κάλλιστος καί Βρεσθένης Ματθαῖος Β', καθώς καί ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.

Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 11)

Ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος Β' ἐνταφιαζόμενος πρῶτος στό Κοιμητήριο τῶν Ἀρχιερέων τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας, Παρεκκλήσιο ἁγ. Μοδέστου).
Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 10)

Ὁ σεπτός νεκρός φερόμενος ὑπό Ἱερέων. Προπορεύονται ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος καί οἱ Ἀρχιερεῖς Πατρῶν Ἀνδρέας, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Κορινθίας Κάλλιστος, Θηβῶν Ἰωάννης καί Μεσσηνίας Γρηγόριος.

Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 8)
Ἡ ἤδη κλονισμένη ὑγεία τοῦ Ἐπισκόπου Ματθαίου Β' ἐπιδεινώθηκε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1963. Ἀπεβίωσε εἰρηνικά τήν 21η τοῦ μηνός στό Νοσοκομεῖο ἅγ. Παῦλος, ὅπου μεταφέρθηκε συνεπείᾳ καρδιακοῦ ἐπεισοδίου. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἐψάλλη στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπ. Πατρῶν Ἀνδρέου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης Δημητρίου, Κορινθίας Καλλίστου, Θηβῶν Ἰωάννου, Τρίκκης Βησσαρίωνος καί Μεσσηνίας Γρηγορίου κ.ἄ. κληρικῶν. Τό ἐπικήδειο ἐκφώνησε ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.
Ἐνταφιάστηκε πρῶτος στό Κοιμητήριο τῶν Ἀρχιερέων, στό Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγ. Μοδέστου.
Στή φωτογραφία διακρίνονται ἀπό τά ἀριστερά οἱ Ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Κορινθίας Κάλλιστος καί Τρίκκης Βησσαρίων.
Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 7)

1961, στήν ἐξωτερική αὐλή τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας. Ἀπό τά ἀριστερά διακρίνονται ὁ Ἱεροδιάκονος Γαλακτίων καί οἱ Ἀρχιερεῖς Πατρῶν Ἀνδρέας, Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ, Θεσσαλονίκης Δημήτριος καί Βρεσθένης Ματθαῖος Β'.
Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 6)

1961, Πανήγυρις Ζωοδ. Πηγῆς, στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατεάς. Ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος Β' μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀγαθαγγέλου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Γαλακτίωνος.

Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 5)

Κατά τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Τήνου Ἀγαθαγγέλου (1957), στό Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγ. Μηνᾶ (Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας). Ἀπό τά ἀριστερά διεκρίνονται ὁ Ἱεροδιάκονος Γαλακτίων καί οἱ Ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Σαλαμῖνος Θεόκλητος (ἐπί τοῦ θρόνου, προσφωνῶν τόν χειροτονούμενο), Πατρῶν Ἀνδρέας, Τρίκκης Βησσαρίων καί Βρεσθένης Ματθαῖος Β'.

Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 3)

Ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος Β' κατά τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ ἔτους 1957. Καθήμενοι διακρίνονται (ἀπό ἀριστερά) οἱ Ἀρχιερεῖς Πατρῶν Ἀνδρέας, Κορινθίας Κάλλιστος, Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ καί Βρεσθένης Ματθαῖος Β'. Ὄρθιοι διακρίνονται (ἀπό ἀριστερά) οἱ Ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Θηβῶν Ἰωάννης καί Μεσσηνίας Γρηγόριος, ὁ Ἀρχιγραμματεύς Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος καί οἱ Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς Μελέτιος καί Τρίκκης Βησσαρίων.

Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 2)

Πρό τῆς ἐξωτερικῆς πύλης τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας.

Θέμα: + Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β' (φωτ. 1)

Κατά κόσμον Σπυρίδων Λιγνός, γεννήθηκε τό 1893 στό Ἀμαρούσιο Ἀττικῆς, καταγόμενος ἀπό παλαιά οἰκογένεια τῆς πόλεως. Στή γεννέτειρά του παρακολούθησε τίς ἐγκύκλιες σπουδές καί κατόπιν φοίτησε στό Σχολαρχεῖο τῆς ἐποχῆς του.
Τό 1909, σέ ἡλικία 16 ἐτῶν, γνώρισε στό Ναό Ἀναλήψεως Παγκρατίου (μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους), τόν ἐφημέριο, τότε Ἱερομόναχο καί ἔπειτα Ἐπίσκοπο Βρεσθένης καί Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν ἅγ. Ματθαῖο τόν Νέο Ὁμολογητή (+ 1950), μέ τόν ὁποῖο συνδέθηκε πνευματικά, ὥστε νά τόν ἀκολουθήσει στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί νά ἐγκαταβιώσει μαζί του στό ἐρημητήριο τοῦ ἁγ. Μηνᾶ Βίγλας. Ἐκεῖ ἀγωνιζόμενος δέχθηκε τό Μεγάλο καί Ἀγγελικό Σχῆμα καί τό ὄνομα Νεκτάριος.
Στό ἐρημητήριο τοῦ ἁγ. Μηνᾶ ἔμεινε 23 ὁλόκληρα χρόνια, ἀγωνιζόμενος γιά τήν ψυχική του σωτηρία, ἐργαζόμενος τήν ξυλουργική τέχνη.
Τό 1952, κατά τήν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κλήθηκε ἀπό τήν ἔρημο τοῦ Ἄθωνα στήν «ἔρημο» τοῦ κόσμου, γιά νά ἐξυπηρετήσει τόν Ἀγῶνα ὡς κληρικός καί Ἐπίσκοπος. Τόν Μάρτιο τοῦ 1952 χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος καί τόν Ἰούλιο τοῦ ἰδίου ἔτους ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Βρεσθένης, λαβών τό ὄνομα τοῦ Γέροντά του ἁγ. Ματθαίου.
Ποίμανε τήν ἐπαρχία του (ν. Λακωνίας) μέ νεανικό ζῆλο καί αὐταπάρνηση, μέ κόπους καί ἀγῶνες ἀνεκδιήγητους. Γιά τόν Ἐπίσκοπο Ματθαῖο τά ὅρια τῆς ἡμέρας ἦταν στενά καί ἀνεπαρκῆ, γι’ αὐτό μελετοῦσε καί τήν νύκτα. Καί στόν κόσμο ἔμεινε πτωχός Ἁγιορείτης καί γιά νά μήν ἐπιβαρύνει κανένα μέ τήν παρουσία του, δημιούργησε στή γεννέτειρά του Ἀμαρούσιο ἕνα μικρό ἡσυχαστήριο πρός τιμήν τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, ὅπου καί διέμενε.

Θέμα: + Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (φωτ. 2 - 3)

Ἀποτέλεσμα τῶν διώξεων καί τῶν κακουχιῶν πού ὑπέστη ὁ ἀγωνιστής Ἐπίσκοπος Χρυσόστομος, ἦταν ὁ σοβαρός κλονισμός τῆς ὑγείας του. Ὁ θάνατός του ἐπῆλθε τήν 27η Ἀπριλίου 1956 στό Λαϊκό Νοσοκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ἐνοσηλεύετο.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι ἀκόμη καί νεκρός ὁ ἐπ. Χρυσόστομος ἀντιμετώπισε διωγμό. Ὁ Νεοημ. Μητροπ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης δέν ἐπέτρεψε νά ἀποσφραγιστεῖ ἕνας ἀπό τούς ναούς τῆς Σκήτης Παναγουλάκη γιά νά ψαλλεῖ ἡ Νεκρώσυνη Ἀκολουθία! Ἔτσι τό φέρετρο μέ τόν σεπτό νεκρό τοῦ ἐπ. Χρυσοστόμου τοποθετήθηκε πάνω σ’ ἕνα τραπέζι, ἔξω ἀπό τήν σφραγισμένη πόρτα τοῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας, μέ ἐπιτραχήλιο καί ὠμοφόρειο καί τήν ἀρχιερατική μίτρα ἐπί δίσκου, δέχθηκε τήν προσκύνηση κλήρου καί λαοῦ καί παρά τήν παρουσία δύο Ἀρχιερέων (τοῦ Κορινθίας Καλλίστου καί τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Β’ ), ἡ Χωροφυλακή δέν ἐπέτρεψε τήν τέλεση τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καί ὁ νεκρός ἐνταφιάστηκε «ἀδιάβαστος»!!!
Ὁ γέρων κληρικός πού διακρίνεται δεξιά εἶναι ὁ Θεολόγος Καθηγητής καί ποιητής Μοναχός Κυπριανός Λαχανᾶς (+ 1980), ἀσκητής στή Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορώνης.
Θέμα: + Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (φωτ. 1)


Ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Μεσσηνίας Χρυσόστομος Πουλουπάτης, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας Καλαμῶν (Σκήτης Παναγουλάκη), ἕνας ἀσκητής Ἐπίσκοπος, φωτογραφίθηκε ἐλάχιστα κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς του. Ἐδῶ μία μοναδικῆς ἱστορικῆς σημασίας φωτογραφία του, ἀμέσως μετά τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο, τό 1956.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 21 - 24)Ὁ ἀοίδημος Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος ὡς Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας (εἰκόνες 1980 - 2005)


Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 20)

Τό κελλί τοῦ ἀοιδήμου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, στό Δεσποτικό τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 19)


Ἀπό τό 40ήμερο Μνημόσυνο τοῦ ἀοιδήμου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου (Ἰουνίου 1950). Ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος (+ 1982), ἐνῶ ἐκφωνεῖ τόν ἐπιμνημόσυνο λόγο.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 18).


Ἀπό τό 40ήμερο Μνημόσυνο τοῦ ἀοιδήμου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου (Ἰούνιος 1950). Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν μέσῳ Κλήρου καί λαοῦ. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Ἐπίσκοποι Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Τριμυθοῦντος Σπυρίδων, Πατρῶν Ἀνδρέας καί Κορινθίας Κάλλιστος.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 17)

Ἀπό τό 40ήμερο Μνημόσυνο τοῦ ἀοιδήμου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου (Ἰούνιος 1950). Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν μέσῳ Κλήρου καί λαοῦ, πέριξ τοῦ ἀνθοστεφανομένου τάφου τοῦ μακαρίου Πατρός.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 16)

Ἀπό τό 40ήμερο Μνημόσυνο ἀοιδήμου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου (Ἰούνιος 1950). Μοναχοί, μοναχές καί λαϊκοί γύρωθεν τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Πατρός.

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 15)

17η Μαΐου 1950.
Ἀπό τήν κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου.
Ὁ σεπτός νεκρός ἐπί θρόνου, φερόμενος ὑπό Ἱερέων (ἀριστερά διακρίνεται ὁ Ἱερομ. Βασίλειος Μπαλτσάκης, ἔπειτα Ἐπίσκοπος Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίων).
Μία χαρακτηριστική λεπτομέρεια: Τριήμερος νεκρός ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος, δέν παρουσιάζει νεκρική ἀκαμψία, σέ σημεῖο ὥστε ἡ τιμία του κεφαλή νά ὑποβαστάζεται!
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 14)


14η Μαΐου 1950.
Ὁ Ἅγιος Πατήρ Ματθαῖος νεκρός ἐπί θρόνου.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 13)

Θεοφάνεια 1950, στό Φαληρικό Δέλτα.
Ὁ Ἅγιος Πατήρ Ματθαῖος εὐλογῶν τούς πιστούς ἐπί τῆς ἐξέδρας, ὑποβοηθούμενος ὑπό τῆς Καθηγουμένης γ. Μαριάμ.
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 12)


Θεοφάνεια 1950, στό Φαληρικό Δέλτα.
Ἐπί τῆς ἐξέδρας ὁ Ἅγιος Πατήρ Ματθαῖος (κέντρο), μετά τῶν Ἐπισκόπων Κορινθίας Καλλίστου (ἀριστερά) καί Πατρῶν Ἀνδρέου (δεξιά). Ἐμπρός ἀριστερά διακρίνονται οἱ Διάκονοι Κάλλιστος Κατσούλης καί Ματθαῖος Λαγγῆς.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 11)

Θεοφάνεια 1950, στό Φαληρικό Δέλτα.
Προεξάρχει ὁ Ἅγιος Πατήρ Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἐπισκόπων Πατρῶν Ἀνδρέου (ἀριστερά) καί Κορινθίας Καλλίστου (δεξιά).
Ἀριστερά διακρίνεται ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος καί δεξιά ὁ Διάκονος Ματθαῖος Λαγγῆς καί ὁ Μοναχός Βίκτωρ Ματθαίου.
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 10)

Θεοφάνεια τοῦ ἔτους 1949 στό Φαληρικό Δέλτα.
Προεξάρχει ὁ Ἅγιος Πατήρ Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἐπισκόπων Θεσσαλονίκης Δημητρίου (ἀριστερά) καί Κορινθίας Καλλίστου (δεξιά).
Από τούς γνωστούς κληρικούς διακρίνονται ὁ Διάκονος Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος καί ὁ Ἱερομ. Πέτρος Παπαϊωάννου (ἀριστερά, δίπλα στόν Ἐπίσκοπο Δημήτριο) καί ὁ Διάκονος Κάλλιστος Κατσούλης μετά τοῦ Πρωθιερέως Εὐγενίου Τόμπρου (δεξιά, δίπλα στόν Ἐπίσκοπο Κάλλιστο). Στό κέντρο, μεταξύ τοῦ Ἁγίου Πατρός καί τοῦ Ἐπισκόπου Δημητρίου, διακρίνεται ἡ Καθηγουμένη γ. Μαριάμ.
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 9)

1949, Ἀφορισμός τῆς Μασωνίας.
Τό ἔτος 1948 ὁ ἀοίδημος Πατήρ, "ψήφῳ Κλήρου καί λαοῦ" ἀνασυγκρότησε τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν χειροτονία 4 νέων Ἐπισκόπων.
Στήν φωτογραφία διακρίνεται καθήμενος ὁ Ἅγιος Πατήρ Ματθαῖος καί ὄρθιοι (ἀπό τά ἀριστερά πρός τά δεξιά) ὁ Ἐπίσκοπος Κορινθίας Κάλλιστος, ὁ Ἱερομ. Πέτρος Παπαϊωάννου, μή ἀναγνωριζόμενος κληρικός, ὁ Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης Δημήτριος, ὁ Ἐπίσκοπος Πατρῶν Ἀνδρέας, μή ἀναγνωριζόμενος κληρικός, ὁ Διάκονος Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος, ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος, ὁ Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος Σπυρίδων, ὁ Διάκονος Ματθαῖος Λαγγῆς καί ὁ Μοναχός Βίκτωρ Ματθαίου.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 8)

Χοροστασία τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου ἐντός τοῦ Παρθενῶνος τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας, τό ἔτος 1949.
Ὁ γέρων Ἐπίσκοπος ὑποβασταζόμενος ὑπό τῆς Διακονίσσης γ. Μαριάμ. Πίσω του, ἐλάχιστα διακρινόμενος, συγχοροστατεῖ Ἐπίσκοπος.
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 7)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος μετά Διακονισσῶν.
Ὁ ἀοίδημος Πατήρ ὡς Ἐπίσκοπος ἀπό τό 1935, ἤδη γεροντικῆς ἡλικίας (74 ἐτῶν) καί ἐξασθενημένος ἀπό τήν ἄσκηση, ἐπανέφερε ἐντός τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας τόν παλαιοχριστιανικό θεσμό τῶν Διακονισσῶν, "γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ Ἀρχιερέως".
Τήν ἐπαναφορά τοῦ θεσμοῦ τῶν Διακονισσσῶν εἶχε ξεκινήσει στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. ὁ ἅγ. Νεκτάριος Μητροπ. Πενταπόλεως (σώζεται φωτογραφία τῆς Γεροντίσσης τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσολεοντίσσης Αἰγίνης, ἡ ὁποία εἶχε χειροθετηθεῖ ἀπό τόν ἅγ. Νεκτάριο). Μετά τήν κοίμηση τοῦ ἁγ. Νεκταρίου τόν θεσμό συνέχισε ὁ ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς (στή Μονή Εὐαγγελιστρίας "Μητρός Ἡγαπημένου" Πάτμου) καί ὁ Ἅγιος Πατήρ Ματθαῖος (στή Μονή Παναγίας Κερατέας). Μετά τόν θάνατο τῶν δύο ἀνδρῶν, ὁ θεσμός περιῆλθε σέ ἀχρησία.
Στή φωτογραφία (τοῦ ἔτους 1945), ὁ Ἅγιος Πατήρ διακρίνεται μετά τῶν Διακονισσῶν Γεροντίσσης Μαριάμ (ἀριστερά) καί Μοναχῆς Εὐφροσύνης (δεξιά, ἔπειτα Γεροντίσσης).
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 6).


Ἔτος 1944, ὡς Ἐπίσκοπος Βρεσθένης.
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α΄(φωτ. 5)Φωτογραφία τοῦ ἔτους 1944. Ὁ Ἅγιος Πατήρ, ὑποβοηθούμενος ἀπό μοναχούς, διανέμει τό ἀντίδωρο στούς πιστούς, μετά ἀπό κάποια Θ. Λειτουργία.

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 4).

Ἔτος 1940, ὡς Ἐπίσκοπος Βρεσθένης.
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 3)

Ὁ ἀοίδημος Ματθαῖος ὡς Ἐπίσκοπος Βρεσθένης (φωτογραφία τοῦ ἔτους 1939).
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 2)

Ὁ Ἅγιος Πατήρ ὡς Ἱερομόναχος. Ἡ φωτογραφία εἶναι τοῦ ἔτους 1910, κατά τό ὁποῖο γνωρίστηκε καί συνδέθηκε μέ τόν ἅγ. Νεκτάριο Μητροπ. Πενταπόλεως (+ 1920).
Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 1)

Ἡ πλέον γνωστή φωτογραφία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α'. Εἶναι τοῦ ἔτους 1949, ἐνῶ βρισκόταν στάς δυσμάς τοῦ βίου του.

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Θέμα: ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Μάϊος 1935

Τόν Μάϊο τοῦ 1935 συγκροτήθηκε ἡ πρώτη χρονολογικά Ἱερά Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τούς τρεῖς Ἀρχιερεῖς πού ἐπέστρεψαν ἀπό τήν Νεοημ. Ἐκκλησία στήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Πρόκειται γιά τούς Μητροπολίτες Δημητριάδος Γερμανό, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο καί Ζακύνθου Χρυσόστομο. Οἱ Ἀρχιερεῖς αὐτοί ἔγιναν δεκτοί στό σῶμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἀπό τόν ἀγωνιζόμενο Κλῆρο καί λαό, μέ τήν ἀποδοχή τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας - Ἐκκλησιολογίας.
Στή συνέχεια οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς ἐξέλεξαν καί χειροτόνησαν τούς Ἐπισκόπους Μεγαρίδος Χριστόφορο, Διαυλείας Πολύκαρπο, Κυκλάδων Γερμανό καί Βρεσθένης Ματθαῖο. Ἔτσι συγκροτήθηκε 7μελής Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Μητροπ. Δημητριάδος Γερμανοῦ.
Ἀριστερά οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς στή μοναδική κοινή τους φωτογραφία. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, Δημητριάδος Γερμανός καί Ζακύνθου Χρυσόστομος. Στό κέντρο ὁ Δημητριάδος Γερμανός. Δεξιά ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος.
1948 - 1950
Ἡ 7μελής Σύνοδος πού συγκροτήθηκε τό 1935 διαλύθηκε σταδιακά μέ τήν ἐπιστροφή στή Νεοημ. Ἐκκλησία τοῦ Μητροπ. Ζακύνθου Χρυσοστόμου καί τῶν Ἐπισκόπων Μεγαρίδος Χριστοφόρου καί Διαυλείας Πολυκάρπου (τό 1935), μέ τό σχίσμα τῶν Μητροπολιτῶν Δημητριάδος Γερμανοῦ καί πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου (τό 1937) καί μέ τήν ἀποκοπή τοῦ Ἐπισκόπου Κυκλάδων Γερμανοῦ ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Βρεσθένης Ματθαῖο (τό 1942). Ἔτσι τό ἔτος 1948 ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Ματθαῖος, "ψήφῳ Κλήρου καί λαοῦ" χειροτόνησε μόνος, καθ' ὑπέρβασιν τοῦ σχετικοῦ Κανόνος, τόν Ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνα καί στή συνέχεια μαζί του τόν Ἐπίσκοπο Πατρῶν Ἀνδρέα. Στή συνέχεια χειροτονήθηκαν οἱ Ἐπίσκοποι Θεσσαλονίκης Δημήτριος καί Κορινθίας Κάλλιστος καί συγκροτήθηκε 5μελής Ἱερά Σύνοδος, ἡ ὁποία τό 1949 ἐξέλεξε τόν Ἐπίσκοπο Βρεσθένης Ματθαῖο σέ ρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.Ἀριστερά ἡ ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ματθαῖο Ἱερά Σύνοδος τό 1949, κατά τόν Ἀφορισμό τῆς Μασωνίας. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται ὄρθιοι οἱ Ἐπίσκοποι Κορινθίας Κάλλιστος, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Τριμυθοῦντος Σπυρίδων καί Πατρῶν Ἀνδρέας καί καθήμενος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ματθαῖος.
Δεξιά οἱ Ἀρχιερεῖς πού χειροτονήθηκαν ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Βρεσθένης Ματθαῖο τό 1948 (κατά τό 40ήμερο Μνημόσυνο τοῦ Ἁγίου Πατρός, τόν Ἰούνιο τοῦ 1950). Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Ἐπίσκοποι Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Τριμυθοῦντος Σπυρίδων, Πατρῶν Ἀνδρέας καί Κορινθίας Κάλλιστος.

1950 - 1958

Τήν 14η Μαΐου 1950 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ματθαῖος καί Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξελέγη ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Δημήτριος.
Τό ἔτος 1952 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Ἀρχιερεῖς Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίων, Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἰωάννης, Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Μελέτιος καί Βρεσθένης Ματθαῖος Β'.
Τό ἔτος 1956 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
Τό ἴδιο ἔτος 1956 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Μητροπολίτες Μεσσηνίας Γρηγόριος καί Κιτίου Ἐπιφάνιος (γιά τήν Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Κύπρου).
Τό ἔτος 1957 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς Ἄνθιμος, Σαλαμῖνος Θεόκλητος καί Τήνου Ἀγαθάγγελος. Ἔτσι συγκροτήθηκε 12μελής Ἱερά Σύνοδος.Ἀριστερά: Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετά τήν ἀνασυγκρότηση τοῦ 1952. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Ἀρχιερεῖς Βρεσθένης Ματθαῖος Β' , Ἀττικῆς Μελέτιος, Θηβῶν Ἰωάννης, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Πατρῶν Ἀνδρέας, Κορινθίας Κάλλιστος καί Τρίκκης Βησσαρίων (Πανήγυρις Ζωοδ. Πηγῆς τοῦ ἔτους 1962, Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας).
Δεξιά: Μέλη τῆς ὑπό τόν Μητροπ. Θεσσαλονίκης Δημήτριο Ἱερᾶς Συνόδου κατά τήν χειροτονία τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς Ἀνθίμου (1957). Ἀπό δεξιά πρός τά ἀριστερά διακρίνονται οἱ Ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Πατρῶν Ἀνδρέας, Κορινθίας Κάλλιστος, Τρίκκης Βησσαρίων, Θηβῶν Ἰωάννης, Βρεσθένης Ματθαῖος Β' καί Κιτίου Ἐπιφάνιος.

1958 -1967

Τό ἔτος 1958 ὁ Μητροπ. Τήνου Ἀγαθάγγελος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.
Τό ἴδιο ἔτος 1958 ἀποσκίρτησαν ἀπό τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καί καθαιρέθηκαν οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς Ἄνθιμος καί Σαλαμίνος Θεόκλητος.
Τό ἔτος 1963 κοιμήθηκαν εἰρηνικά οἱ Ἐπίσκοποι Βρεσθένης Ματθαῖος Β' καί Τριμυθοῦντος Σπυρίδων.
Τό ἔτος 1964 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἰωάννης.
Τό ἔτος 1966 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Μελέτιος.
Τό ἔτος 1967 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἀγαθάγγελος.
Ἀριστερά: Ἡ ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἀγαθάγγελο Ἱερά Σύνοδος κατά τό ἔτος 1958. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται ὁ Ἀρχιγραμματεύς Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος, ὁ Ἀττικῆς Μελέτιος, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος Β', ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος, ὁ Κιτίου Ἐπιφάνιος, ὁ Μεσσηνίας Γρηγόριος, ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος, ὁ Θηβῶν Ἰωάννης καί ὁ Τρίκκης Βησσαρίων. Καθήμενος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ.
Δεξιά: Ἀπό τόν Καθαγιασμό Ἁγίου Μύρου, τήν Μεγάλη Πέμπτη τοῦ ἔτους 1958, στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατέας. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Μεσσηνίας Γρηγόριος, Πειραιῶς Ἄνθιμος, Βρεσθένης Ματθαῖος Β', Θηβῶν Ἰωάννης, Κορινθίας Κάλλιστος, Πατρῶν Ἀνδρέας, Ἀθηνῶν Ἀγαθάγγελος (ἐπί τοῦ θρόνου), Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Τρίκκης Βησσαρίων καί Ἀττικῆς Μελέτιος.

1967 - 1995

Τό ἔτος 1967 ἐξελέγη Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Ἀνδρέας.
Τό ἔτος 1972 ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Ἀνδρέας ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.

'Αριστερά: Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατά τό συλλείτουργο τῆς ἑνώσεως μετά τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (Σεπτέμβριος 1971, Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιθέας Ἀθηνῶν). Ἐν μέσῳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου διακρίνονται ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά οἱ Ἀρχιερεῖς Μεσσηνίας Γρηγόριος, Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Πατρῶν Ἀνδρέας (Πρόεδρος), Κορινθίας Κάλλιστος, Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίων καί Κιτίου Ἐπιφάνιος (τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου) Πρῶτος ἀπό ἀριστερά ὁ Ἀρχιεγραμματεύς Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.
Δεξιά: Ἡ Ἱερά Σύνοδος μετά τήν χειροτονία τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς Ματθαίου καί Πειραιῶς Νικολάου (Φεβρουάριος 1973, Ἱ. Μ. Μεταμ. Σωτῆρος Κουβαρᾶ). Καθήμενοι διακρίνονται οἱ χειροτονήσαντες Ἀρχιερεῖς Τρίκκης Βησσαρίων, Κορινθίας Κάλλιστος, Πατρῶν Ἀνδρέας καί Θεσσαλονίκης Δημήτριος. Ὄρθιοι ἐν μέσῳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου οἱ χειροτονηθέντες Ἀττικῆς Ματθαῖος καί Πειραιῶς Νικόλαος.

Τό ἔτος 1973 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Ματθαῖος, Πειραιῶς καί Νήσων Νικόλαος, Βρεσθένης Λάζαρο, Ἀργολίδος Παχώμιος, Φθιώτιδος Θεοδόσιος, Κρήτης Εὐμένιος καί Σερβίων καί Κοζάνης Τίτος. Ἔτσι συγκροτήθηκε 12μελής Ἱερά Σύνοδος.
Τό ἔτος 1976 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Θεσσαλονίκης Δημήτριος.
Τό ἔτος 1977 κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίων.
Τό ἴδιο ἔτος ἀποσκίρτησε ἀπό τήν Γνησία Ὀρθοδόδοξο Ἐκκλησία, προσχώρησε στό Φλωρινικό Σχίσμα καί καθαιρέθηκε ὁ Μητροπ. Κορινθίας Κάλλιστος.
Ἡ ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἀνδρέα Ἱερά Σύνοδος.
Ἀριστερά κατά τό Ἱερατικό Συνέδριο τοῦ ἔτους 1982 (Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ροῦφ Ἀθηνῶν). Καθήμενοι ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρόνονται οἱ + Κοζάνης Τίτος, + Φθιώτιδος Θεοδόσιος, + Πειραιῶς Νικόλαος, + Μεσσηνίας Γρηγόριος, + Ἀθηνῶν ΑΝΔΡΕΑΣ, + Ἀττικῆς Ματθαῖος, + Βρεσθένης Λάζαρος καί + Ἀργολίδος Παχώμιος.
Δεξιά κατά τό Ἱερατικό Συνέδριο τοῦ ἔτους 1980 (Ἱ. Μ. Παναγίας Κερατεάς, Ἑορτασμός 50ετηρίδος ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου Α'). Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ + Φθιώτιδος Θεοδόσιος, + Πειραιῶς Νικόλαος, + Ἀττικῆς Ματθαῖος, + Βρεσθένης Λάζαρος, + Ἀθηνῶν ΑΝΔΡΕΑΣ, + Μεσσηνίας Γρηγόριος, + Κρήτης Εὐμένιος, + Ἀργολίδος Παχώμιος καί Κοζάνης Τίτος.

Τό ἔτος 1980 κοιμήθηκε είρηνικά ὁ Μητροπ. Κρήτης Εὐμένιος.
Τό ἔτος 1989 ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε ὁ Μητροπ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος.
Τό ἴδιο ἔτος κοιμήθηκε εἰρηνικά ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Λάζαρος.
Τό ἔτος 1995 ἐκδηλώθηκε κίνημα κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἀνδρέου τῶν Μητροπολιτῶν Μεσσηνίας Γρηγορίου, Ἀττικῆς Ματθαίου, Φθιώτιδος Θεοδοσίου, Κοζάνης Τίτου καί Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι ἀποκοπέντες ἀπό τήν Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τέθηκαν σέ ἀργία καί κηρύχθηκαν ἔκπτωτοι τῶν θρόνων των, ἀπό τήν 3μελή Κανονική Ἱερά Σύνοδο τήν ἀπαρτιζομένη ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἀνδρέα καί τούς Μητροπολίτες Πειραιῶς Νικόλαο καί Ἀργολίδος Παχώμιο, συνευδοκοῦντος καί τοῦ Μητροπολίτου Κιτίου Ἐπιφανίου.
Τό ἔτος 1995, μετά τό σχίσμα τῶν 5 πρ. Μητροπολιτῶν, ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Μητροπολίτες Περιστερίου Γαλακτίων, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, Βεροίας καί Ναούσης Ταράσιος, Κίτρους καί Κατερίνης Γοργόνιος καί Λαρίσης καί Τυρνάβου Πανάρετος.
Τό ἔτος 1996 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Ἐπίσκοποι Διαυλείας Ἀνδρέας καί Φιλίππων Χρυσόστομος.

Ἡ ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν ΑΝΔΡΕΑ Ἱερά Σύνοδος τό ἔτος 1996, μετά τήν ἀνασυγκρότησή της λόγῳ τοῦ σχίσματος τῶν 5 πρ. Μητροπολιτῶν.
Ἀπό ἀριστερά διακρίνονται οἱ Ἀρχιερεῖς Λαρίσης Πανάρετος, Βεροίας Ταράσιος, Μεσογαίας Κήρυκος, Ἀργολίδος Παχώμιος, Ἀθηνῶν ΑΝΔΡΕΑΣ, Πειραιῶς Νικόλαος, Περιστερίου Γαλακτίων, Κίτρους Γοργόνιος, Διαυλείας Ἀνδρέας καί Φιλίππων Χρυσόστομος.

Τό ἔτος 2003 παραιτήθηκε παρανόμως ἀπό τοῦ Θρόνου τῶν Ἀθηνῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας καί μεθοδεύθηκε ἡ ἄνοδος τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς Νικολάου. Ἡ ἀντικανονική αὐτή ἐνέργεια προκάλεσε ἀναταραχή στήν Ἱεραρχία (οἱ Μητροπολίτες Μεσογαίας Κήρυκος, Βεροίας Ταράσιος καί Λαρίσης Πανάρετος δέν ἀναγνώρισαν "παραίτηση" καί "ἐκλογή"), καθώς καί στό σῶμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τό ἔτος 2004 ἀπεβίωσε εἰρηνικά ὁ Μητροπ. Λαρίσης καί Τυρνάβου Πανάρετος, χωρίς νά ἀναγνωρίσει τήν παράνομη παραίτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τήν ἀντικανονική ἀνάρρηση τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς Νικολάου.
Τό ἔτος 2005 ὁ Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος ἀποκήρυξε τόν παραιτηθέντα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα καί τήν περί τόν μοιχεπιβάτη "Ἀρχιεπίσκοπο" Νικόλαο Ἐπισκοπική Ὁμάδα - γιά λόγους πίστεως, ὁμολογίας καί κανονικῆς τάξεως - καί συγκρότησε μετά τοῦ περί αὐτόν Ἱεροῦ Κλήρου τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Μέ τόν Μητροπολίτη Κήρυκο συντάχθηκαν οἱ τοπικές Ἐκκλησίες Γ.Ο.Χ. Κύπρου καί Ρωσίας (Κατακομβῶν) καί ἡ δραστηριοποιουμένη ἐντός τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας Γνησία Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολή τῆς Κένυας.
Τό ἔτος 2008 ἐπιτεύχθηκε ἡ ἕνωση, στή βάση τῆς κοινῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας - Ἐκκλησιολογίας (ὅπως αὐτή διατυπώθηκε Συνοδικῶς τό 1935 καί ἐντεύθεν), μέ τήν τοπική Γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας. Ἔτσι συγκροτήθηκε τριμελής Ἱερά Σύνοδος ἀποτελουμένη ἀπό τόν Μητροπ. Μεσογαίας Κήρυκο (Πρόεδρο) καί τούς Ἐπισκόπους Μπακάου Κασσιανό καί Βράντσεα Γερόντιο (τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας).
Τό ἴδιο ἔτος 2008 ἐξελέγησαν καί χειροτονήθηκαν οἱ Μητροπολίτες Κένυας Ματθαῖος, Κιέβου Σεραφείμ καί Κιτίου Παρθένιος.
Ἀριστερά: Ἡ Ἱερά Σύνοδος μετά τήν ἕνωση τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Κύπρου καί Ρουμανίας. Ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς Βράντσεα κ. Γερόντιος καί Μπακάου κ. Κασσιανός (Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας) καί Μεσογαίας κ. Κήρυκος (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) καί ὁ Πρωθιερεύς π. Μιχαήλ Ἰωάννου (Ἐκκλησία τῆς Κύπρου).
Δεξιά: Ἡ Ἱερά Πανορθόδοξος Σύνοδος τῶν ἁπανταχοῦ Ἀρχιερέων τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μετά τήν χειροτονία τῶν τριῶν νέων Ἀρχιερέων κατά τό ἔτος 2008 (Πανήγυρις Ἱ. Ν. Ζωοδ. Πηγῆς Μοβιλίτσας Ρουμανίας τοῦ ἔτους 2009). Ἀπό τά ἀριστερά πρός τά δεξιά διακρίνονται οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς Κένυας κ. Ματθαῖος, Μεσογαίας κ. Κήρυκος (Πρόεδρος), Μπακάου κ. Κασσιανός, Βράντσεα κ. Γερόντιος, Κιέβου κ. Σεραφείμ καί Κιτίου κ. Παρθένιος.

Σήμερα ἡ Ἱερά Πανορθόδοξος Σύνοδος τῶν ἁπανταχοῦ Ἀρχιερέων τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συγκροτεῖται ὡς ἐξῆς:
Γνησία Ὀρθοδόξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος: Μητροπολίτης Μεσογαίας Κήρυκος, Πρόεδρος.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας: Μητροπολίτης Βράντσεα Γερόντιος, Ἐπίσκοπος Μπακάου Κασσιανός.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κένυας: Μητροπολίτης Κένυα Ματθαῖος.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας: Μητροπολίτης Κιέβου Σεραφείμ.
Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κύπρου: Μητροπολίτης Κιτίου Παρθένιος.