Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Θέμα: + Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 5)
Ἀπό τήν πανήγυρι τοῦ Ἱ. Ν. ἁγ. Γεωργίου, τοῦ ὁμωνύμου Πνευματικοῦ Κέντρου Περιστερίου, τό ἔτος 1989. Ὁ ἐπ. Ματθαῖος μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Ἀργολίδος Παχωμίου.
Θέμα: + Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 4)

Ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ ἐπ. Ματθαίου (Ἱ. Ν. ἁγ. Γεωργίου Κερατέας, 1973). Διακρίνεται καί ὁ Ἱεροκήρυξ - Ὀδοντίατρος Ἀπόστολος Συρακόπουλος.
Θέμα: + Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 3)
Ὁ Ἱερομ. Ματθαῖος Μακρῆς ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος, κατά τήν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τό ἔτος 1973. Χειροτονήθηκε στή μετάνοιά του, στό Παρεκκλήσιο τῶν Ὁσίων 99 Πατέρων Κρήτης, ἀπό τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀνδρέα καί τόν Σεβ. Ἐπίσκοπο Τρίκκης Βησσαρίωνα.
Στή φωτογραφία, μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς χειροτονίας, ἐξ ἀριστερῶν πρός τά δεξιά διακρίνονται, ἐν μέσῳ πατέρων τῆς μονῆς: Οἱ Ἱερομόναχοι Κήρυκος Κοντογιάννης (πρεσβύτερος) καί Ἰωαννίκιος Μπεθάνης, ὁ ἀρχιμ. Λάζαρος Ἀθανασίου (Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως, ἔπειτα Ἐπίσκοπος Βρεσθένης), ὁ Σεβ. Τρίκκης Βησσαρίων, ὁ Ἱερομ. Θωμᾶς Γκαραγκούνης, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος Ματθαῖος, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας καί ὁ Ἱερομ. Παῦλος Καραγκούνης.
Θέμα: + Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 2)

Ὁ ἐπ. Ματθαῖος ὡς Ἱερομόναχος, κατά τήν κηδεία τοῦ Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνος (1963). Διακρίνεται πρῶτος ἐκ δεξιῶν.

Θέμα: + Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 1)
Ἀπό τούς παλαιούς πατέρες τῆς Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως, ἐξαιρετικά δραστήριος, ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος σέ πολλές ἐνορίες τῆς χώρας καί τελευταίως πρό τῆς χειροτονίας του σέ Ἐπίσκοπο (1973), ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ἐπισκόπου Ἀττικῆς Μελετίου (1966), στόν Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Ματθαίου Μάνδρας Ἀττικῆς, τόν ὁποῖο ἀνήγειρε ἐκ βάθρων στή δεκαετία τοῦ '80.
Ἀτυχῶς ἐνεπλάκη στό Σχίσμα τοῦ 1995, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε πρωτεργάτης καί οὐσιαστικός δημιουργός. Κατά τόν γράφοντα (ὁ ὁποῖος κατά τήν περίοδο 1988 - 1991 ὑπῆρξε στενός συνεργάτης του), τό σχίσμα προκλήθηκε ἐπειδή ὁ ἐπ. Ματθαῖος ἤθελε τόν ἔλεγχο ἐπί τῶν ἱστορικῶν Μονῶν Παναγίας Κερατέας καί Μεταμ. Σωτῆρος Κουβαρᾶ, τῶν ὁποίων ὅμως πνευματικός προϊστάμενος καί κυρίαρχος Ἐπίσκοπος ἦταν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας. Γιά τήν ἀνατροπή καί ἐξουδετέρωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν συνεργατῶν του (κληρικῶν καί λαϊκῶν θεολόγων), προκλήθηκε τεχνιτῶς τό θέμα τῆς λεγόμενης νεο-Εἰκονομαχίας, μέ τίς γνωστές πλέον συνέπειες.
Ἀπεβίωσε ἐκτός ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Κύριος μνησθείη τῆς ψυχῆς του, μεμνημένος τῶν προηγουμένων ἀγώνων του.

Θέμα: + Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (φωτ. 8)

Τό ἔτος 1995, μετά τό σχίσμα τῶν 5 πρ. Μητροπολιτῶν, στόν Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ροῦφ Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἀρχιερέων πρ. Ἀττικῆς Ματθαίου καί πρ. Κοζάνης Τίτου.
Θέμα: + Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (φωτ. 7)

Ἀπό τήν Ἱερατική Σύναξη τοῦ ἔτους 1982, (Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ροῦφ Ἀθηνῶν), ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου. Ἐξ ἀριστερῶν πρός τά δεξιά διακρίνονται καθήμενοι: Οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς Κοζάνης Τίτος, Φθιώτιδος Θεοδόσιος, Πειραιῶς Νικόλαος καί Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας καί οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς Ματθαῖος, Βρεσθένης Λάζαρος καί Ἀργολίδος Παχώμιος. Ὄρθιοι, ἐξ ἀριστερῶν πρός τά δεξιά οἱ Κληρικοί: Ἱερομ. Κήρυκος Κοντογιάννης (Καλλιθέα Ἀθηνῶν), ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μητρόπουλος (Κιάτο Κορινθίας), ἀρχιμ. Ἰωάσαφ Ἀνάγνους (Λαμία), Διάκονος Κοσμᾶς Σκρέτας, Ἱερομ. Θεοφύλακτος Χαντῶνας (Κοζάνη), Ἱερεύς Νικόλαος Βαρμάζης (Κερατέα), Διάκονος Ἀνδρέας Σύρος, Ἱερεύς Ἠλίας Ζαμάνης (Θεσσαλονίκη), Ἱερεύς Πανάρετος Βαγιάνας (Τρίκαλα), Ἱερεύς Κων. Παπαδόπουλος (Λουτρό Βεροίας), ἀρχιμ. Γοργόνιος Ζαρογιάννης (Κατερίνη), Ἱερομ. Καλλίνικος Σελληνιωτάκης (Ἡράκλειο Κρήτης), ἀρχιμ. Κάλλιστος Κατσούλης (Ἐλευσίνα), Ἱερεύς Θωμᾶς Κοντογιάννης (Κ. Ἡλιούπολις Ἀθηνῶν), Ἱερομ. Δαμιανός Παπαδημητρίου (Μάνδρα Ἀττικῆς), Ἱερεύς Χρύσανθος Τσιανάκας (Ἀγναντερό Καρδίτσης), ἀρχιμ. Πέτρος Παπαϊωάννου (Κερατέα), ἀρχιμ. Παῦλος Καραγκούνης (Ροῦφ Ἀθηνῶν), Ἱερεύς Γρηγόριος Γιαννιώτης (Βοστώνη ΗΠΑ), Διάκονος Δαμασκηνός Πετρογέγας, ἀρχιμ. Γαλακτίων Γκαμίλης (Νεάπολις Πειραιῶς), ἀρχιμ. Νεκτάριος Τσίκουρας (Κάλυμνος), Ἱερεύς Βασίλειος Λότσιος (Τύρναβος), Ἱερεύς Σαράντης Καστανιᾶς (Λιπάσματα Πειραιῶς) καί ἀρχιμ. Ἀβράμιος Μπαλτσάκης (Περιστέρι Ἀθηνῶν).

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Θέμα: + Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (φωτ. 6)

Ἀπό τήν Ἱερατική Σύναξη τοῦ ἔτους 1981 (Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου - Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς). Καθήμενοι διακρίνονται (ἐξ ἀριστερῶν πρός τά δεξιά) οἱ Ἀρχιερεῖς Βρεσθένης Λάζαρος, Ἀττικῆς Ματθαῖος, Ἀθηνῶν Ἀνδρέας, Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ καί Ἀργολίδος Παχώμιος. Ὄρθιοι οἱ κληρικοί Ἠλίας Ζαμάνης (Θεσσαλονίκη), Θεοφύλακτος Χαντώνας (Κοζάνη), Κων. Παπαδόπουλος (Λουτρό Βεροίας), Νικ. Βαρμάζης (Κερατέα), Ἰωάσαφ Ἀνάγνου (Λαμία), Χρύσανθος Τσιανάκας (Ἀγναντερό Καρδίτσης), Πανάρετος Βαγιάνας (Τρίκαλα), Ἀβράμιος Μπαλτσάκης (Σπάρτη), Πέτρος Παπαϊωάννου (Κερατέα), Γαλακτίων Γκαμίλης (Νεάπολις Πειραιῶς), Ταράσιος Καραγκούνης (Μεθώνη Πιερίας), Εὐλάμπιος Λάζαρης (Μελισσοχώρι Θηβῶν), Σαράντης Καστανιᾶς (Λιπάσματα Πειραιῶς), Κήρυκος Κοντογιάννης (Καλλιθέα Ἀθηνῶν) καί Χρυσόστομος Μητρόπουλος (Κιάτο Κορινθίας).

Θέμα: + Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (φωτ. 5)

Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ ἔτους 1968, στό Φαληρικό Δέλτα. Ἐπί τῆς ἐξέδρας, ἐξ ἀριστερῶν πρός τά δεξιά διακρίνονται: Ὁ ἀρχιμ. Πέτρος Παπαϊωάννου, ὁ Ἐπίσκοπος Τρίκκης Βησσαρίων, ὁ Διάκονος Χρυσόστομος Μητρόπουλος, οἱ Ἐπίσκοποι Κορινθίας Κάλλιστος, Πατρῶν Ἀνδρέας καί Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ καί ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.

Θέμα: + Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (φωτ. 4)

Ἀπό τήν πανήγυρι τοῦ Ἱ. Ν. ἁγ. Δημητρίου Αἰγάλεω, τοῦ ἔτους 1967, προεξάρχοντος τοῦ Ἐπισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται οἱ Ἱερομόναχοι Γαλακτίων Γκαμίλης, Παῦλος Καραγκούνης, Νικόλαος Μεσιακάρης καί ὁ ἐφημερίος ἀρχιμ. Χρυσόστομος.