Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 11)
Κυριακή Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 2009 - Στιγμιότυπο ἀπό τήν Ἑσπερινή Ἐκδήλωση στόν Ἱ. Ν. ἁγ. Δημητρίου Ἀχαρνῶν. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται ὁ Ἱερεύς Πέτρος Ἀνάκλετος, οἱ Μοναχοί Ναυκράτιος καί Κύριλλος, ὁ Πρωθιερεύς Θωμᾶς Κοντογιάννης, ὁ Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΚΗΡΥΚΟΣ, ὁ Ἱερεύς Ἀνδρέας Σίντνιεβ καί ὁ Μοναχός Βαρνάβας.
Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 10)

Κυριακή Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1997 -Στιγμιότυπο ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο Περιστερίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται ὁ Ἱερομ. Ἀνανίας Πανάκος, οἱ Ἱερεῖς Ἀνδρἐας Σίντνιεβ, Νικόλαος Βαρμάζης, Θωμᾶς Κοντογιάννης καί Δημήτριος Τσαρκατζόγλου, ὁ Διάκονος Μεθόδιος Χούλης, οἱ Σεβ. Μεσογαίας Κήρυκος (μόλις διακρινόμενος), Περιστερίου Γαλακτίων καί Πειραιῶς Νικόλαος, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος ΑΝΔΡΕΑΣ, οἱ Σεβ. Ἀργολίδος Παχώμιος καί Διαυλείας Ἀνδρέας καί οἱ Ἱερομόναχοι Δαμασκηνός Πετρογέγας καί Παντελεήμων Ντέσκας.

Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 9)

Κυριακή Ὀρθοδοξίας 1988 - Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἑσπερινή ἐκδήλωση στό Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο Περιστερίου. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται οἱ Ἱερομόναχοι Δαμασκηνός Πετρογέγας, Ἀβράμιος Μπαλτσάκης, Ἰωνᾶς Μιχαηλίδης καί Δαμιανός Παπαδημητρίου, ὁ Σεβ. Βρεσθένης Λάζαρος, ὁ ἀρχιμ. Γαλακτίων Γκαμίλης, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς Ματθαῖος, ὁ Ἱερομόναχος Παντελεήμων Ντέσκας καί ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας.

Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 8)

Κυριακή Ὀρθοδοξίας 1988 - Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἑσπερινή ἐκδήλωση στό Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο Περιστερίου. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται οἱ Σεβ. Ἐπίσκοποι Βρεσθένης Λάζαρος καί Ἀττικῆς Ματθαῖος, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας, οἱ Σεβ. Ἐπίσκοποι Πειραιῶς Νικόλαος καί Ἀργολίδος Παχώμιος, ὁ ἀρχιμ. Παῦλος Καραγκούνης, οἱ Ἱερομόναχοι Σάββας καί Γεννάδιος (Παναγιώτου) καί ὁ Ἱερεύς Θωμᾶς Κοντογιάννης.

Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 7)
Κυριακή Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1974. Στιγμιότυπο ἀπό τήν ἑσπερινή ἐκδήλωση στόν Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ροῦφ Ἀθηνῶν. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται ὁ Διάκονος Στέφανος Τσακίρογλου, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας καί οἱ Σεβ. Ἐπίσκοποι Κορινθίας Κάλλιστος καί Πειραιῶς Νικόλαος.
Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 6)
Κυριακή Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1968 στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλιθέας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου. Στιγμιότυπο ἀπό τήν λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται ὁ ἀρχιμ. Χρυσόστομος (Ἱ. Ν. ἁγ. Δημητρίου Αἰγάλεω), ὁ ἀρχιμ. Ἰωάσαφ Ἀνάγνους (Ἱ. Μ. ἁγ. Ἄννης Λαμίας), ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Μεσσηνίας Γρηγόριος, ὁ Πρωτοσύγκελλος Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος καί ὁ Ἱερομόναχος Ματθαῖος Μακρῆς.
Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 5)

Κυριακή Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1967 στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλιθέας Ἀττικῆς. Στιγμιότυπο ἀπό τήν λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων - Ἐφημέριος ὁ Πρωτοσύγκελλος Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.

Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 4)
Κυριακή Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1966 στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλιθέας Ἀττικῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Πατρῶν Ἀνδρέου. Στιγμιότυπο ἀπό τήν λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων - ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται ὁ Διάκονος Ματθαῖος Κεκάκης, ὁ Πρωτοσύγκελλος Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Πατρῶν Ἀνδρέας καί ὁ Ἱερομόναχος Γαλακτίων Γκαμίλης.
Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 3)

Κυριακή Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1965 στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλιθέας Ἀττικῆς - Στιμιότυπο ἀπό τήν λειτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Πατρῶν Ἀνδρέου. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται ὁ Διάκονος Οἰκουμένιος Σαγώνας, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Πατρῶν Ἀνδρέας, ὁ Πρωτοσύγκελλος Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος καί ὁ Διάκονος Ματθαῖος Κεκάκης.

Θέμα: Κυριακή Ὀρθοδοξίας (φωτ. 2)

Κυριακή Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1965 στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Ταξιαρχῶν Θηβῶν. Στιγμιότυπο ἀπό τήν λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων - Ἐφημέριος ὁ Ἱερομόναχος Θωμᾶς Γκαραγκούνης.

Θέμα: Κυριακή 'Ορθοδοξίας (φωτ. 1)
Κυριακή 'Ορθοδοξίας τοῦ ἔτους 1950 - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλιθέας Ἀττικῆς - προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνος.
Ἐξ ἀριστερῶν πρό τά δεξιά διακρίνονται οἱ Διάκονοι Ἀβράμιος Μπαλτσάκης καί Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος, οἱ Σεβ. Ἐπίσκοποι Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Τριμυθοῦντος Σπυρίδων καί Κορινθίας Κάλλιστος καί ὁ Διάκονος Ματθαῖος Λαγγῆς.

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 8)

Τό κεντρικό κλῆτος τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας, κατά τήν διάρκεια τοῦ Συνεδρίου.

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 7)

Ἀπό τήν Πανελλήνια Σύναξη Ἱ. Κλήρου καί Ἀντιπροσώπων Ἐνοριῶν. Ἡ δεξιά πλευρά τοῦ Συνεδρίου - ἐπί τοῦ θρόνου ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας - καθήμενοι οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς Ματθαῖος, Βρεσθένης Λάζαρος, Φθιώτιδος Θεοδόσιος καί Κοζάνης Τίτος -πίσω κληρικοί καί λαϊκοί ἀντιπρόσωποι.

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 6)

Κατάθεσις στεφάνου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, ὑπό τοῦ διαδόχου του Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου.

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ.5)
Ἀπό τήν λιτάνευση τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου Α'.
Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 4)

Ἡ λάρνακα τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ ἀοιδήμου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, φερομένη ὑπό τεσσάρων Ἀρχιμανδριτῶν (Ἰωαννίκιος Μπεθάνης, Παῦλος Καραγκούνης, Ἰωάσαφ Ἀνάγνους καί Ἀβράμιος Μπαλτσάκης).

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 3)

Ἀπό τήν λιτάνευση τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, μετά τό Συνοδικό καί πολυϊερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου ΑΝΔΡΕΟΥ, τελεταρχούντων τῶν ἀρχιμανδριτῶν Γαλακτίωνος Γκαμίλη καί Χρυσοστόμου Μητροπούλου. Στήν τελετή συμμετεῖχαν 9 Ἐπίσκοποι, 30 Ἱερεῖς καί Διάκονοι, δεκάδες μοναχοί καί μοναχές, 250 Ἀντιπρόσωποι Ἐνοριῶν καί πλέον τῶν 1.000 πιστῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό.

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 2)

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἐνῶ προσέρχεται στήν Ἱ. Μ. Παναγίας. Προηγεῖται ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος ΑΝΔΡΕΑΣ. Δεξιά τῶν εἰσερχομένων ἡ Ἔκθεσις Βιβλίου, ἡ ὁποία ὀργανώθηκε ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή Νεότητος καί Κατηχητικοῦ Ἔργου καί διακονήθηκε ἀπό Κατηχητές τῆς Ἐκκλησίας.

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 1)

Τό ἔτος 1980, μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διοργανώθηκαν ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά να τιμηθεῖ ἡ 30ετηρίδα ἀπό τῆς ὁσίας κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (1950 - 1980). Οἱ ἐκδηλώσεις, διαρκείας μιᾶς ἑβδομάδος, περιλάμβαναν: Ἱερατικό Συνέδριο στήν Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως, Φροντιστήριο Κατηχητῶν στήν Ἱ. Μ. Παναγίας, Πανελλήνιο Συνέδριο Κληρικῶν καί Ἀντιπροσώπων Ἐνοριῶν στήν Ἱ. Μ Παναγίας, Συνοδικό Συλλείτουργο στήν Ἱ. Μ. Παναγίας καί Μνημόσυνο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδήμου Προκαθημένου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ φωτογραφία ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στόν περίβολο τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας.

Θέμα: + Αττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 8)
Ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Μάνδρας, τό ἔτος 1993. Διακρίνονται ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας, ὁ Πρωθιερεύς Πανάρετος Βαγιάνας, ὁ Διάκονος Γρηγόριος Παναγιωτίδης, ὁ Ἱερομόναχος Θωμᾶς Γκαραγκούνης, ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός Πετρογέγας καί ὁ Πρωθιερεύς Χρύσανθος Τσιανάκας.
Θέμα: + Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 7)

Ὁμιλητής στό Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο Περιστερίου, τό ἔτος 1991, κατά τήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου.

Θέμα: + Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 6).
Μεγάλη Παρασκευή τοῦ ἔτους 1991 στόν Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Ματθαίου - ἁγ. Ἀποστόλων Μάνδρας. Περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου μετά τοῦ Διακόνου Κοσμᾶ Σκρέτα.