Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Τά Παρεκκλήσια τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τοῦ ἁγ. Μοδέστου (1985)Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Πανηγύρεις Ζωοδόχου Πηγῆς ἐτῶν 1969 (ἀριστερά) καί 1972 (δεξιά).

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης 1965
Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Ἀριστερά: Κηδεία Ἐπισκόπου Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἰωάννου.
Δεξιά: Κηδεία Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἀγαθαγγέλου.

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Ἀριστερά: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης. Δεξιά: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης 1963.

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Πανήγυρις Ζωοδόχου Πηγῆς 1961

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Δεξιά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Πειραιῶς Ἀνθίμου (1957).
Ἀριστερά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Τήνου Ἀγαθαγγέλου (1957).
Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Πανήγυρις Κοιμήσεως Θεοτόκου 1957Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Μέρος τῆς ἀδελφότητος τό 1955 (ἀριστερά, 160 μοναχές) καί τό 1958 (δεξιά, 135 μοναχές, κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης).

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογατρίσσης Κερατέας
Ἄνω ἀριστερά: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης (1953). Ἄνω δεξιά: Πανήγυρις Κοιμήσεως Θεοτόκου (1953). Κάτω ἀριστερά: Πανήγυρις Κοιμήσεως Θεοτόκου (1954). Κάτω δεξιά: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης (1955).
Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
Ἀπό τήν κηδεία τῆς μαρτυρικῆς Καθηγουμένης Μαριάμ (1953)


Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας (1950)
Ἄνω, δεξιά καί ἀριστερά: Ἐντός τοῦ Παρθενῶνος οἱ 40 ἀνήλικες Μοναχές.
Κάτω ἀριστερά ἀπό τήν κηδεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' καί δεξιά ἀπό τό 40ημερο Μνημόσυνό του, χοροστατούντων τῶν Ἐπισκόπων Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνος, Πατρῶν Ἀνδρέου, Θεσσαλονίκης Δημητρίου καί Κορινθίας Καλλίστου.
Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
Δεξιά: Στήν Τράπεζα μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τοῦ Ἐπισκόπου Πειραιῶς Νικολάου (1990).
Ἀρστερά: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας πρό τοῦ Καθολικοῦ μετά τῶν Ἱεροδιακόνων (ἐξ ἀριστερῶν) Τιμοθέου Βλάχου, Γρηγορίου Παναγιωτίδη, Κοσμᾶ Σκρέτα, Δαμασκηνοῦ Πετρογέγα, Παντελεήμονος Ντέσκα καί Χρυσοστόμου Σύρου.

Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
Δεξιά: Κουρά Μεγαλοσχήμων Μοναχῶν ἀπό τόν Καθηγούμενο Λάζαρο (1965).
Ἀριστερά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Κρήτης Εὐμενίου, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἀνδρέα καί τούς Ἐπισκόπους Βρεσθένης Λάζαρο καί Φθιώτιδος Θεοδόσιο (1973).

Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
Δεξιά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Ματθαίου, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἀνδρέα καί τόν Ἐπίσκοπο Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίωνα (1973).
Ἀριστερά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Πειραιῶς καί Νήσων Νικολάου, ἀπό τούς Ἐπισκόπους Θεσσαλονίκης Δημήτριο καί Κορινθίας Κάλλιστο (1973).
Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
Ἄνω ἀριστερά: Μετά τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου (1958).
Ἄνω δεξιά: Ἀπό τήν πανήγυρι τοῦ ἔτους 1958 (διακρίνονται 55 μοναχοί).
Κάτω ἀριστερά: Ἀπό τίς Ἐπισκοπικές χειροτονίες τοῦ 1973.
Κάτω δεξιά: Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Καθηγουμένου Λαζάρου σέ Ἐπίσκοπο Βρεσθένης.
Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ
(φάσεις ἀνεγέρσεως περιόδου 1950 - 1970)

Ἱερά Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας
(ἀπόψεις τῆς Μονῆς κατά τήν περίοδο 1970 - 1980)