Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Θέμα: + Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ (φωτ. 5)
Ἀπό τήν πανήγυρι τοῦ Ἱ. Ν. ἁγ. Γεωργίου, τοῦ ὁμωνύμου Πνευματικοῦ Κέντρου Περιστερίου, τό ἔτος 1989. Ὁ ἐπ. Ματθαῖος μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Ἀργολίδος Παχωμίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου