Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Διακήρυξις ἁγιότητος διά Χριστόν Σαλῆς ΤΑΡΣΩΣ
(24η Σεπτεμβρίου 2010, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Παναγίας Παραμυθίας Ἀχαρνῶν)
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Κηρύκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου