Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Θέμα: + Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (φωτ. 2 - 3)

Ἀποτέλεσμα τῶν διώξεων καί τῶν κακουχιῶν πού ὑπέστη ὁ ἀγωνιστής Ἐπίσκοπος Χρυσόστομος, ἦταν ὁ σοβαρός κλονισμός τῆς ὑγείας του. Ὁ θάνατός του ἐπῆλθε τήν 27η Ἀπριλίου 1956 στό Λαϊκό Νοσοκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ἐνοσηλεύετο.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι ἀκόμη καί νεκρός ὁ ἐπ. Χρυσόστομος ἀντιμετώπισε διωγμό. Ὁ Νεοημ. Μητροπ. Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης δέν ἐπέτρεψε νά ἀποσφραγιστεῖ ἕνας ἀπό τούς ναούς τῆς Σκήτης Παναγουλάκη γιά νά ψαλλεῖ ἡ Νεκρώσυνη Ἀκολουθία! Ἔτσι τό φέρετρο μέ τόν σεπτό νεκρό τοῦ ἐπ. Χρυσοστόμου τοποθετήθηκε πάνω σ’ ἕνα τραπέζι, ἔξω ἀπό τήν σφραγισμένη πόρτα τοῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας, μέ ἐπιτραχήλιο καί ὠμοφόρειο καί τήν ἀρχιερατική μίτρα ἐπί δίσκου, δέχθηκε τήν προσκύνηση κλήρου καί λαοῦ καί παρά τήν παρουσία δύο Ἀρχιερέων (τοῦ Κορινθίας Καλλίστου καί τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Β’ ), ἡ Χωροφυλακή δέν ἐπέτρεψε τήν τέλεση τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καί ὁ νεκρός ἐνταφιάστηκε «ἀδιάβαστος»!!!
Ὁ γέρων κληρικός πού διακρίνεται δεξιά εἶναι ὁ Θεολόγος Καθηγητής καί ποιητής Μοναχός Κυπριανός Λαχανᾶς (+ 1980), ἀσκητής στή Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορώνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου