Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Θέμα: Ἀρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' (φωτ. 21 - 24)Ὁ ἀοίδημος Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος ὡς Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας (εἰκόνες 1980 - 2005)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου