Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Θέμα: + Θηβῶν καί Λεβαδείας ΙΩΑΝΝΗΣ (φωτ. 8)

1964, Ἀφορισμός τοῦ Χιλιασμοῦ (Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Κ. Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν. Ἀπό τά ἀριστερά διακρίνονται ὁ Ἱερομόναχος Ταράσιος Καραγκούνης καί οἱ Ἀρχιερεῖς Τρίκκης Βησσαρίων, Κορινθίας Κάλλιστος, Πατρῶν Ἀνδρέας, Ἀθηνῶν ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ (ἀναγινώσκων τόν ἀφορισμό), Θηβῶν Ἰωάννης, Ἀττικῆς Μελέτιος καί Μεσσηνίας Γρηγόριος. Ἀριστερά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὁ Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου