Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Θέμα: + Βρεσθένης ΛΑΖΑΡΟΣ (φωτ. 19)
Ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ νεκροῦ τοῦ ἀοιδήμου Ἐπισκόπου Λαζάρου, ἔξω ἀπό τήν κεντρική πύλη τῆς μονῆς, πρίν τόν ἐνταφιασμό του (ἡ μονή εἶναι ἄβατος γιά τίς γυναίκες).
Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου