Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Θέμα: + Βρεσθένης ΛΑΖΑΡΟΣ (φωτ. 9)

Ἡ Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '70, πρίν τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνεγέρσεώς της (δέν ἔχει κτιστεῖ τό Καθολικό, ἡ μισή δυτική καί ἡ νότια πτέρυγα καί τά Παρεκκλήσια Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐπί τῆς ΝΔ καί ΝΑ γωνίας τοῦ συγκροτήματος ἀντίστοιχα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου