Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Θέμα: + Βρεσθένης ΛΑΖΑΡΟΣ (φωτ. 2)

Ὡς Ἡγούμενος ὁ ἀρχιμανδρίτης καί ἔπειτα Ἐπίσκοπος Λάζαρος, βοηθούμενος ἀπό τούς Κληρικούς ἀδελφούς καί μέ τήν προσωπική ἐργασία τοῦ ἰδίου καί ὅλων τῶν πατέρων, ἔφερε σέ πέρας τήν ὁλοκλήρωση τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τῆς μονῆς, σχήματος μεγάλου τετραγώνου, διαστάσεων 70 Χ 70 μέτρων, μέ ἐσωτερική αὐλή. Ὁλοκληρώθηκαν τέσσερεις πτέρυγες κελλίων καί ἐγκαταστάσεων ( ἡ μία τεσσάρων ὀρόφων, λόγῳ τῆς διαμορφώσεως τοῦ ἐδάφους, καί οἱ ἄλλες τρεῖς καί δύο ὀρόφων). Διαμορφώθηκε καί ἁγιογραφήθηκε ἡ Τράπεζα, δυναμικότητος 100 ἀτόμων.
Διαμορφώθηκαν ἐσωτερικῶς τέσσερα κατανυκτικά Παρεκκλήσια: Τῶν Ὁσίων 99 Πατέρων Κρήτης (γιά τίς ἀκολουθίες τῆς ἀδελφότητος κατά τήν χειμερινή περίοδο), τοῦ ἁγ. Νικολάου (γιά τίς ἀκολουθίες κατά τήν θερινή περίοδο), τῆς Ἁγίας Σκέπης (δωρεά τοῦ ἰδίου πρός τήν μετάνοιά του) καί τοῦ ἁγ. Νεκταρίου ἐπ. Πενταπόλεως (δωρεά τοῦ ἀρχιμ. Παύλου Καραγκούνη).
Στίς τέσσερεις ἐξωτερικές γωνίες τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος ὑψώθηκαν τέσσερα καλλιτεχνικώτατα Παρεκκλήσια Βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, πλήρως ἁγιογραφημένα: Τοῦ Εὐγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (δωρεά τοῦ ἀρχιμ. Νικολάου Μεσιακάρη, ἔπειτα Ἐπισκόπου Πειραιῶς), τῆς Ἁγίας Τριάδος (δωρεά τοῦ ἀρχιμ. Τίτου Βλάχου, ἔπειτα Ἐπισκόπου Κοζάνης), τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Θεμελιώθηκε, ἀνηγέρθη καί ἐγκαινιάστηκε τό λαμπρό Καθολικό πρός τιμήν τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, στό κέντρο τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος. Πρόκειται γιά ναό μεγάλο διαστάσεων, Βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, πλήρως ἁγιογραφημένο.

Ἡ δημοσιευόμενη φωτογραφία εἶναι ἀπό τήν χειροτονία τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς ἀρχιμ. Γρηγορίου Ρούση σέ Ἐπίσκοπο Μεσσηνίας, στό Παρεκκλήσιο τῶν Ὁσίων 99 Πατέρων Κρήτης. Ἐξ ἀριστερῶν διακρίνονται καθήμενοι οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς Σαλαμίνος Θεόκλητος, Τρίκκης Βησσαρίων, Πατρῶν Ἀνδρέας, Μεσσηνίας Γρηγόριος, Θεσσαλονίκης Δημήτριος καί Βρεσθένης Ματθαῖος Α' καί ὁ ἀρχιμ. Ἡγούμενος ΛΑΖΑΡΟΣ, πλαισιούμενοι ἀπό 30 μοναχούς καί Ἱερομονάχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου