Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Θέμα: + Βρεσθένης ΛΑΖΑΡΟΣ (φωτ. 8)

Ἀπό τήν ἀνέγερση τῆς βορείας πλευρᾶς τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως, ὕψους τεσσάρων ὀρόφων, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἰσογείου (δεκαετία τοῦ '70). Ὅταν ἡ πτέρυγα ὁλοκληρώθηκε, περιλάμβανε ἐκτός τῶν ἄλλων καί 5 παρεκκλήσια: Στή ΒΑ γωνία τοῦ ἰσογείου τό Παρεκκλήσιο τῶν Ὁσίων 99 Πατέρων Κρήτης, στή ΒΑ γωνία τοῦ δευτέρου ὀρόφου τό Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγ. Νικολάου, στή ΒΑ γωνία τοῦ τρίτου ὀρόφου τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σκέπης (δωρεά τοῦ Ἡγουμένου ΛΑΖΑΡΟΥ) καί ἐπί τῆς ὀροφῆς τοῦ τετάρτου ὀρόφου τό χαριέστατο Βυζαντινοῦ ρυθμοῦ καί πλήρως ἁγιογραφημένο Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος (δωρεά τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς ἀρχιμ. Τίτου Βλάχου - Ἐπισκόπου Σερβίων καί Κοζάνης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου