Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Θέμα: + Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (φωτ. 2)

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ Ἱερομ. Γρηγορίου σέ Ἐπίσκοπο Μεσσηνίας, τό ἔτος 1958 (Παρεκκλήσιο Ὁσίων 99 Πατέρων, τῆς Ἱ. Μ. Μεταμ. Σωτῆρος Κουβαρᾶ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου