Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 2)

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἐνῶ προσέρχεται στήν Ἱ. Μ. Παναγίας. Προηγεῖται ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος ΑΝΔΡΕΑΣ. Δεξιά τῶν εἰσερχομένων ἡ Ἔκθεσις Βιβλίου, ἡ ὁποία ὀργανώθηκε ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή Νεότητος καί Κατηχητικοῦ Ἔργου καί διακονήθηκε ἀπό Κατηχητές τῆς Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου