Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 4)

Ἡ λάρνακα τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ ἀοιδήμου Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, φερομένη ὑπό τεσσάρων Ἀρχιμανδριτῶν (Ἰωαννίκιος Μπεθάνης, Παῦλος Καραγκούνης, Ἰωάσαφ Ἀνάγνους καί Ἀβράμιος Μπαλτσάκης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου