Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Θέμα: Κυριακή 'Ορθοδοξίας (φωτ. 1)
Κυριακή 'Ορθοδοξίας τοῦ ἔτους 1950 - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλιθέας Ἀττικῆς - προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνος.
Ἐξ ἀριστερῶν πρό τά δεξιά διακρίνονται οἱ Διάκονοι Ἀβράμιος Μπαλτσάκης καί Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος, οἱ Σεβ. Ἐπίσκοποι Θεσσαλονίκης Δημήτριος, Τριμυθοῦντος Σπυρίδων καί Κορινθίας Κάλλιστος καί ὁ Διάκονος Ματθαῖος Λαγγῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου