Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 7)

Ἀπό τήν Πανελλήνια Σύναξη Ἱ. Κλήρου καί Ἀντιπροσώπων Ἐνοριῶν. Ἡ δεξιά πλευρά τοῦ Συνεδρίου - ἐπί τοῦ θρόνου ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας - καθήμενοι οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς Ματθαῖος, Βρεσθένης Λάζαρος, Φθιώτιδος Θεοδόσιος καί Κοζάνης Τίτος -πίσω κληρικοί καί λαϊκοί ἀντιπρόσωποι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου