Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 6)

Κατάθεσις στεφάνου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, ὑπό τοῦ διαδόχου του Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου