Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Θέμα: 30ετηρίδα Ἀρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (φωτ. 8)

Τό κεντρικό κλῆτος τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας, κατά τήν διάρκεια τοῦ Συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου